alt designul mental

Designul psihologic

Designul

Designul este atât metodă de creaţie cât şi o concepţie,  urmărind să asigure fiecărui produs un înalt randament funcțional. Aspectul agreabil, nu este nici el neglijat.

Arta, tehnica și știința sunt domenii specifice și solidare. Nu sunt însă contradictorii, concurente sau incompatibile.

Psihologia

Psihologia este stiinţă. Ea are obiect de cercetare, metode, legi si o finalitate. Dar avem, printre numeroasele definiţii date psihologiei şi unele de tip metaforă, ce au apropiat psihologia de artă şi de procesul de creaţie: “psihologia este stiinţa făcută cu artă”, este ,,o lumină indispensabila întelegerii, apropierii si ascensiunii umane” (Pavelcu, 1972, p. 312).

Atât psihologul cât şi designerul știu că funcționalul, ergonomicul, esteticul și economicul conlucrează pentru a se ajunge la eficiență.

Psihologul terapeut insoţeşte clientul pe drumul schimbării acestuia din urmă, al eficientizării personale. Aplică metode şi tehnici specifice obţinerii ca rezultat, de către client, al unui nou design mental, cognitiv, aptitudinal,  şi/sau comportamental.

Terapia ca proiect redesenează o conceptie nouă. Poate propune un nou design profund al personalităţii individului. Pesoanei confruntate, la început, cu tot felul de probleme de ordin psihologic, i se poate asigura, odată cu finalul terapiei, un înalt randament funcțional.

Noi găsim permanent soluţii la problemele cotidiene şi din acest punct de vedere suntem, în oarecare măsură, cei mai puternici designeri, cei mai prodigioşi.

Cum procedăm de fapt?

1.Identificăm problema; 2.Ne gândim la o soluţie; 3.Concepem un prototip (sau o strtegie, o posibilă soluţie) ce răspunde la problemă; 4.Testăm în realitate; 5.Identificăm lipsurile; 6.Ameliorăm, ajustăm prototipul.

Designerul este deci o persoană care rezolvă problemele.  El nu este neapărat un artist, chiar dacă poate avea un puternic simţ estetic şi nu este nici un inginer, chiar dacă de multe ori colaborează cu acesta.

Artistul crează ceva care provoacă emoţii şi deshide noi perspective, noi căi dar şi multe noi întrebări.

Inginerul fabrică tehnic ceva care funcţionează.

Designerul concepe la modul ideal ceva care ameliorează şi îmbunătăţeşte.

Dar psihologul?

Psihologul este un observator fin, dotat cu capacitatea de a sesiza și de a analiza viața sufletească a celorlaţi, un cunoscător al sufletului omenesc. Psihologul se ocupă cu studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale.  Elaborează şi aplică diferite teste de inteligenţă, abilităţi, aptitudini. Observă, depistează şi previne problemele psihologice ale clienţilor şi aplică teste psihologice.

Ca terapeut se ocupă cu prevenirea si psihoterapia tulburarilor emotionale, de personalitate si comportament, a tulburarilor de adaptare la mediul social si profesional etc.

La fel ca şi un designer al sufletului, psihologul identifică cauza problemelor cu care se confruntă pacientul la un moment dat, se gâdeşte la soluţia potrivită în situaţia persoanei respective. Concepe o strategie de ameliorare a suferinţei psihice.

Discută cu pacientul şi aplică strategia împreună şi cu alte metode şi tehnici specifice pregătirii sale profesionale. Verifică rezultatul terapiei şi, dacă este cazul, schimbă, ameliorează, ajustează tratamentul.

Toate aceste intervenţii au ca scop obţinerea unei stări de bine a persoanei aflate în dificultate, dar şi a celor din mediul familiar sau social al acesteia. Obţinerea unui design mental, psihologic, optim.

Priviţi în jurul vostru, designul este peste tot.

Un pix, o aplicaţie mobilă, un site web. Mobila, frigiderul, lampa sau înregul aranjament din cameră.

Estetic şi funcţional sunt cuvintele definitorii.

Designul este peste tot, chiar şi în invizibil. Este şi acolo unde nu percepeţi cu ochii dar apelaţi la celelalte simţuri.

Designul sonor. Ambianţa. Parfumul. Senzaţia de catifelare. Un gând… O amintire…

Să ne gândim acum la un film. La coloana sonoră care dă o nouă dimensiune peliculei.

Designerul sonor înţelege intenţia realizatorului pentru un film dramatic şi redâ aceasta, sculptând o ambianţă sonoră ce va reliefa întregul film.

Se poate merge până la a inventa noi sunete, zgomote, care nu există în viaţa reală. Exemplele pot fi date din filmele S.F. binecunoscute şi care ne-au rămas în memorie, cum ar fi: zgomotulul săbiilor laser  din „Star Wars” sau ţipătul T-Rex din „Jurassic Park”, la bază, ca ingredient principal în realizarea acestuia din urmă, fiind  răgetul unui elefant.

Sunetele dintr-un film vă indică tonul, categoria filmului, comedie, dramă, umor şi vă poartă de-a lungul unei poveşti, dâdndu-vă iluzia unei realităţi.

Un bun designer, de data aceasta îl vom denumi mental, este în primul rând agil şi o persoană pregătită  să găsească cu uşurinţă soluţii.

Soluţii adaptate atât cerinţelor, problemelor, dificultăţilor exterioare cât şi celor de ordin intern, de natură psihologică.

Principalele obstacole se află în interiorul nostru şi nu în afară, cum mulţi ar fi tentaţi să creadă.

În psihologie exista astăzi foarte multe curente şi şcoli de psihoterapie. Amintesc acum, de terapia centrată pe soluţii care nu este doar o colecţie de tehnici ci reflectă noţiuni fundamentale despre schimbare, despre interacţiune si despre atingerea scopurilor.


Articolul urmator
Pagina urmatoare
Previous Article
Next Article