Admitere 2022, facultati de psihologie

Universități, Facultăți de psihologie, Programe de studii, Licență și Master

Programe de studii, licență și master în psihologie

Unele dintre facultățile de psihologie, prezentate în lista de mai jos, orgnizează sesiuni de admitere și în luna septembrie.

Admitere și înscrieri 2022

Universitatea „Babeş-Bolyai“ – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Admitere -Specializări și criterii de selecție – Licență și Master

Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Psihologie

Facultatea de Psihologie – Licență și Master

Universitatea „Spiru Haret“ – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihologie și Științele Educației

Admitere – FPSE – Programe de studii universitare de Licență și Master

Universitatea Hyperion din Bucureşti – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Programe de Studiu (Specializări)Licență și Master

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Înscriere Online – Admitere – Calendar – Licență și Master

Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Admitere – Licență și Master

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Metodologie admitere licență, an universitar 2022-2023

Metodologie admitere masterat, an universitar 2022-2023

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Oferta educațională – LICENȚĂ

Oferta educațională – MASTER

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Programe de licență și de masterat

Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Oferta Educațională – Licență și Master

Universitatea „Dimitrie Cantemir“ Târgu-Mureş, Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei

Programe și specializări – Licență și Master

Universitatea Ecologică din Bucureşti – Facultatea de Psihologie

Admitere 2022- calendar de activitati – Licență și Master

Universitatea „Andrei Şaguna“ din Constanţa – Facultatea de Psihosociologie

Acte necesare înscrierii – AdmitereLicență și Master

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ Arad – Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Regulament admitere Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Admitere licență

Admitere masterat

Universitatea din Piteşti

Informații admitere – locuri rămase libere pentru sesiunea din septembrie – Licență și Master

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Planuri de învăţământ licenţă

Admitere – Tematica și bibliografie master


Universități, Facultăți de psihologie, Programe de studii, Licență și Master

CPR – Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I – UNIVERSITĂȚI (aprobat în ședința CD din 02.11.2021)     Descărcați fișierul…

Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II – ASOCIAȚII (aprobat în ședința CD din 02.11.2021)     Descărcați fișierul…

Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III – Forme de exercitare și filiale teritoriale (aprobat în ședința CD din 02.10.2021)     Descărcați fișierul…

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea I – Universități, Partea II  – Asociații și Partea III – Forme de exercitare și filiale teritoriale) – actualizat la data de 05.11.2021 se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, incluzând rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică și avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în ședințele din data de 02.10.2021 și din data de 02.11.2021, furnizori de formare profesională și programe de formare profesională ce dețin avize profesionale aflate în perioada de valabilitate, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.

Colegiul Psihologilor din România

Previous Article
Next Article