Dosarele personale ale psihologului

CABINETUL INDIVIDUAL DE PSIHOLGIE

PENTRU ÎNREGISTRARE FORMĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

“…Dotarea metodologică trebuie să respecte Capitolul V – Standarde specifice, punctul c
Evaluare și diagnoză din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică.
*Documentele care atestă dovada deținerii dotării metodologice pot fi reprezentate de:
• contract/e de achiziție + factură/i aferente + chitanță/e/ sau ordin/e de plată;
• și/sau licențe de utilizare emise pe numele titularului cabinetului individual de
psihologie în curs de înființare;
• și/sau contract/e de asociere în participațiune;
• și declarația pe propria răspundere a titularului pentru utilizarea, în activitatea
profesională, a unor metode și tehnici de evaluare psihologică ale căror caracteristici
– validitate, fidelitate, nu sunt cunoscute pentru populația testată (Secțiunea C2 –
Condiții de utilizare a instrumentelor, Art. 152 din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică), doar în condițiile în care această declarație este însoțită de documente menționate la alineatele anterioare (dacă este cazul).
• pentru specialitatea psihologie clinică se solicită minim 2 (două) probe de evaluare psihologică avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, cu precizarea că cele 2 (două) probe de evaluare psihologică trebuie să măsoare constructe diferite, respectiv să răspundă principiului responsabilității (să acopere obiectul de activitate al cabinetului individual de psihologie)…” citat din Anexa nr. 6A COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA.

Dotarea metodologică înseamă, pe partea de

EVALUARE PSIHOLOGICĂ

întocmirea dosarelor personale ale specialistului ce cuprind:

1. Registre de evidență speciale;

2. Doasare de evaluare psihologică 

în care se regăsesc contracte, acorduri, fișe (de consemnare a solicitării, de observație, ș.a.m.d.), rapoarte de evaluare.

TESTE PSIHOLOGICE

  • chestionare, scale, teste;
  • Probe sau instrumente de evaluare standardizate/nestandardizate, avizate/neavizate pentru investigarea proceselor cognitive, intelectuale;
  • Probe sau instrumente de evaluare standardizate/nestandardizate, pentru investigarea atenției, memoriei, motricității și psihomotricității, comunicării și limbajului, stilurilor de învățare, stilurilor de comunicare;
  • Probe sau instrumente de evaluare standardizate/nestandardizate, pentru investigarea proceselor afective şi a personalităţii;
  • Probe și instrumente psihometrice, cvasi-proiective si proiective.