Piramida nivelurilor neurologice

În Programarea Neuro-Lingvistica (NLP), Piramida Nivelurilor Neurologice se remarca prin universalitate și utilitate.

Este un instrument valoros de autocunoaștere. Ne putem evalua în raport cu propriul sine, cu ceilalți. Important este să știm ce întrebări să ne punem.

Piramida nivelurilor neurologice a fost elaborată la sfârşitul anilor ’80 de către cercetătorul american în comunicare Robert Dilts. S-a pornit de la premisa că nivelurile superioare au cel mai mare impact asupra individului, iar modificările făcute la un nivel mai înalt vor aduce schimbări în toate nivelurile inferioare ale piramidei.

Toate aceste niveluri funcţionează simultan şi sunt caracteristice fiecărui individ. Putem analiza detaliat aceste niveluri în diverse situații de viață, din timp in timp și vom constata că orice schimbare produsă la un anumit nivel se propagă către nivelurile inferioare.


Nivelul mediului este cel al realităţii fizice, al mediului geografic, definit ca spaţiu al existenţei sau, după caz, ca mediu socio-politico-economic, cel în care individul există. Întrebările specifice acestui nivel sunt: „unde?, cine? când?”.

Nivelul comportamentului şi al limbajului este cel al interfeţei perceptibile în comunicare între oameni. Cuprinde fapte, acţiuni, limbaj (verbal, non-verbal, paraverbal), răspuns şi feed-back, tot ceea ce răspunde la întrebarea „ce?”.

Primele două etaje ale piramidei neuro-logice, cele de la bază, constituie ceea ce toţi pot observa, ceea ce poate fi perceput ca atare şi nu în urma interpretării.

Nivelul abilităţilor, al competenţelor, al capacităţilor, al harurilor, al talentului, al darurilor conţine tot ceea ce reprezintă element specific distinctiv, cel mai curând format prin exersare repetată a unui comportament sistematic cu scopul unui obiectiv precis şi propriu.  Întrebarea-cheie la acest nivel este „cum?”.

Nivelul (de atitudine) al ideilor, al valorilor, al convingerilor, al credinţelor, al principiilor şi regulilor, al motivaţiilor, al mecanismelor de apărare şi al filtrelor de percepţie inconştientă a realităţii (metatipuri, metaprograme şi altele) este următorul, care conţine aspectele de natură mai subtilă a modului de a gândi şi a simţi a oamenilor. Întrebările specifice pentru acest nivel sunt „ce este important?” şi „de ce este important?”.

Nivelul identităţii este cel al definirii ca sine, ca individ. Nivelul identităţii împreună cu nivelul atitudinilor şi valorilor descriu ceea ce psihologii definesc ca personalitatea umană, din prisma congnitivă, cu reflectare directă asupra etajului comportamental. Întrebarea- cheie la acest nivel este „cine?”.

Nivelul apartenenţei este cel care defineşte grupul de referinţă pentru individ, la care acesta se raportează atunci când se consideră ca fiind parte dintr-un grup, echipă, comunitate sau societate mai mare. Întrebarea cheie  este „cine altcineva?”.

Nivelul spiritualităţii, al misiunii, al scopului suprem. Întrebarea fundamentală pentru acest nivel este „cu ce scop (suprem)?”.


Articolul urmator
Pagina urmatoare

alt AC Psihologie - LOGO 2

Translate »

AC Psihologie

X