Stagii de practica

Stagiu nou de practică

OBIECTIVE ALE PRACTICII DE SPECIALITATE – PSIHOLOGIE

Obiectivul principal al acestor stagii este de a oferi studenților cunoştinţele teoretice și practice într-un mod dinamic și interactiv, prin exerciţii și jocuri de rol. Activitatea de practică se adresează atât studenţilor care au obligația de a efectua practica de specialitate, cât și absolvenților de psihologie care doresc să dobândească experiență şi să se perfecționeze în domeniu.

Stagiul de practică se realizează prin întalniri/module de practică a câte 6 ore.

Însuşirea unui ansamblu coerent şi sistematizat de informaţii, concepte, modele și metode de lucru specifice practicii psihologice.
Pe baza activității desfășurate pe parcursul stagiului de practică de specialitate, studenții vor avea posibilitatea să-și formeze / dezvolte cunoștințe / competențe / abilități legate de:

Cunoaştere şi înţelegere:

 • Să interpreteze şi să analizeze comparativ teoriile predate, aplicate în contexte practice.

Explicare şi interpretare:

 • Să explice şi să interpreteze diferenţele dintre modelele şi perspectivele de abordare în psihologie.

Instrumental-aplicative:

 • Să își dezvolte şi exerseze abilităţile de psiholog/consilier, în domenii specifice de aplicabilitate ale psihologiei;
 • Să își exerseze abilităţile de comunicare si negociere în relaţie cu clientul / pacientul / persoana asistată, în funcţie
  de nevoile şi solicitările acestuia;
 • Să își dezvolte / exerseze / consolideze abilităţile de a elabora şi aplica planuri de intervenţie;
 • Să își dezvolte / exerseze / consolideze abilităţile de integrare în cultura organizaţională;
 • Să experimenteze realităţile profesionale şi socio-economice de pe piaţa muncii.

Atitudinale:

 • Să dezvolte interesul pentru realizarea de conexiuni interdisciplinare;
 • Să cultive o atitudine responsabilă faţă de activitatea practică în domeniul psihologiei;
 • Să valorifice optim şi creativ propriul potenţial în activităţile practice;
 • Să cultive dorinţa de autorealizare în plan profesional.
Previous Article
Next Article