Ateliere, Workshop, Evenimente

Workshop și training

Workshopurile,  pe lângă obținerea cunoștiințelor de specialitate, duc la creșterea încrederii în sine, la o planificare atentă și stabilirea unor obiective clare.
Ele sunt interactive și îmbunătățesc modul de lucru în echipă.
Obiectivul lor principal este creșterea gradului de încredere profesională care va duce la creșterea stimei de sine.
Când ne referim la un workshop ne gândim la un grup de persoane care lucrează împreună la un proiect, un studiu, o crecetare. Poate însemna și o secţiune în cadrul unui congres, al unei şcoli de vară, în care se aprofundează, prin discuţii şi activităţi practice (aplicate), un anumit subiect, proiect etc. Workshopul este un atelier de lucru.
A participa la un workshop înseamnă a călca pragul educației non-formale, acea educaţie care îţi oferă alternative, îţi deschide mintea și te face vizibil. Astfel vei ieși din rutină, din zona de confort, vei experimenta și vei cunoaște noi perspective de dezvoltare și carieră.
Dincolo de cunoştinţele noi dobândite şi abilităţile prin care te poţi remarca, important este faptul că interacţionezi cu oameni. Oameni cu care împarţi aceleaşi principii, ambiţii şi idealuri, oameni talentaţi şi inspiraţionali.
Workshopul nu este doar un bun prilej de socializare, plus componenta de networking şi idei pentru colaborări viitoare, el oferă celor aflaţi la începutul carierei şi o importantă componentă motivaţională, o doză mare de energie și încurajare din partea speakerilor. Apoi rămâne să aplici ce-ai învățat.
Accentul astăzi la angajare se pune mai mult pe ce știi să faci, mai puțin pe diplomele obținute.


Aflate sub aceeași umbrelă conceptuală seminarul, workshopul, conferința, trainingul și team-bildingul pot fi ușor confundate. Similare pe ici pe colo, înrudite, se intersectează pe alocuri prin metode și obiective asemănătoare.
Trainingul, presupune și el, în mod evident un transfer de cunoștințe, dobândirea unor abilități noi sau îmbunătățirea celor deținute deja. Sau adoptarea unor atitudini noi ori modificarea celor existente cu privire la un subiect anume. Toate aceste procese se petrec utilizând metode de învățare non-formală, interactive, antrenând aptitudinile participanților. În acest fel participanții își formează obiceiuri noi și eficiente pe care să le pună în practică pentru a-și îmbunătăți viața pe anumite segmente de interes. Trainingul poate dura câteva zile sau poate fi defalcat pe parcursul unei perioade mai mari de timp, până la câteva luni. Acesta poate viza atât aspecte din viața personală, cât și din cea profesională a participanților. Workshopul are durata mai scurtă, în general 2-4 ore dar vizează tot rezultate concete pe un anumit segment de interes.
Seminarul are un caracter static, fiind o prezentare susținută de unul sau mai mulți profesioniști, pe marginea unui subiect abordat, publicul participant avănd un timp alocat pentru întrebări și observații, de obicei la final. Conferința presupune un număr mult mai mare de participanți.
Team-buildingul se adresează ariei profesionale, mai exact companiilor, care doresc să eficientizeze productivitatea angajaților. Uneori, acest concept este poate greșit înțeles, deoarece atât angajatorii, cât și angajații tind să îl confunde cu o ieșire, un weekend sau o mini-vacanță relaxantă petrecută între colegi. Un team-building presupune participarea activă a angajaților la acțiuni bine definite în timp, exerciții și programe menite a evidenția și rezolva anumite probleme stringente de comunicare ce împiedică procesele productive de la locul de muncă.

Evenimente și workshopuri viitoare

Previous Article
Next Article